Trei Parale – B A Z A R (2008)

Bazar este numele primului nostru proiect. Încercăm prin acesta să recuperăm o parte din muzicile urbane de tradiţie orală ale secolului al XIX-lea din Valahia şi Moldova. Pătrundem, astfel, în lumea hanurilor şi a cârciumilor, a micilor târguri şi a mahalalelor marilor oraşe, în vremuri amestecate, când tabieturile orientale – încă foarte puternice –  începeau să pălească în faţa noului val de mode apusene. Această încâlceală culturală – cu modele importate de la Paris sau Istanbul – se suprapunea pe o încâlceală etnică, întrucât orăşelele româneşti cuprindeau importante mahalale ţigăneşti sau evreieşti (mai ales în Moldova) şi comunităţi mai mici de greci, armeni sau italieni. Toată această lume eterogenă se face resimţită în muzica epocii, creând un repertoriu savuros şi consistent în acealaşi timp.

Pentru aceast proiect am folosit, în primul rând, cântări provenite din publicaţii şi manuscrise ale timpului cum ar fi: broşurile publicate de Anton Pann sub numele Spitalul Amorului sau Cântătorul dorului sau manuscrisul elevului său George Ucenescu. Am adăugat şi alte piese – din publicaţii mai noi sau chiar din culegeri personale; piese care – considerăm noi – au fost cântate mai cu seamă în această epocă.

Aranjamentele noastre încearcă de cele mai multe ori să regăsească un stil al timpului. Alteori – dimpotrivă – în ele răzbat libertăţi sau iniţiative personale. Aceasta înseamnă că demersul nostru, în principiu revivalist, nu este unul ortodox şi pedant. Nici n-ar avea cum să fie, de vreme ce ne aflăm la început de drum, de vreme ce suntem încă în căutări, în experimentări.

O parte din acest proiect a fost publicata pe doua CD-uri:

Bazar , Green Records, Bucuresti, Romania 2008

Bazar. Cântări din veacul al XIX-lea(Partea a II), Ethnophonie, Fundatia Alexandru Tzigara-Samurcaș, 2012